Werkwijze

Psychologische begeleiding bij klachten (eerstelijnspsychologie)

Als we klachten ervaren zijn we doorgaans minder goed in staat om te reflecteren op wat er in en rond ons gebeurt en om de nodige aanknopingspunten voor herstel (terug) te vinden. In de begeleiding werken we daarom in de eerste plaats aan het herstellen van het 'overzicht'.

Samen maken we een analyse van je klachten, je omstandigheden en je persoonlijke stijl. Vervolgens proberen we 'inzicht' te verkrijgen in hoe deze verschillende factoren met elkaar samenhangen.

Van daaruit werken we naar '(voor)uitzicht'. M.a.w. we onderzoeken manieren van omgaan met je omstandigheden en klachten waardoor je je beter kunt gaan voelen. Dit zelfhelende proces ontvouwt zich doorgaans stap voor stap. Regelmatig toetsen we samen af of we op de goede weg zitten. Dit kan aan de hand van je eigen ervaringen of via een vragenlijst waarmee we nagaan of verandering/beterschap al 'zichtbaar' wordt. Indien nodig sturen we bij. De begeleiding is ontwikkelingsgericht en richt zich op het verbeteren van jouw zelfredzaamheid in het hier en nu.

Voor een zinvolle psychologische begeleiding is de 'therapeutische relatie' tussen jou en je hulpverlener van groot belang. M.a.w. 'een goede klik' is belangrijk.

Indien blijkt dat ondersteuning door psychofarmaca zinvol kan zijn, neem ik (in overleg met jou) contact met je huisarts en/of psychiater. Als blijkt dat er meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is voor de problemen waarmee je worstelt wordt je, met de nodige zorg, gericht doorverwezen.

Voorbeelden van veelvoorkomende psychische klachten/problemen: 

* negatieve zelfwaardering 

* stressgerelateerde klachten 

* emotionele klachten 

* sub-assertiviteit 

* depressieve klachten 

* angst

Psychologische begeleiding na een verlieservaring

Naast het verminderen van klachten kan psychologische begeleiding zich ook richten op het ondersteunen en/of verwerken van verlieservaringen die je diep geraakt hebben zoals het overlijden van een dierbare, de confrontatie met een ziekte, etc. Deze ervaringen hebben gemeenschappelijk dat ze een diepe impact nalaten en je leven voorgoed veranderen. Hierdoor kunnen er 'breuklijnen' in je leven ontstaan: een 'voor' en een 'na'. Begeleiding kan je helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht.