Werkwijze

Psychologische begeleiding

In de eerste plaats is het belangrijk dat je je op je gemak voelt. Dat je ervaart dat er een klimaat is waarin je openlijk durft te spreken over wat je bezighoudt, waar je tegen aanloopt of waarin je vast zit. Vertrouwen is de basis van waaruit we samen een analyse maken van je klachten/moeilijkheden waarbij we, naast je klachten, ook je omstandigheden en persoonskenmerken in beeld proberen te krijgen. Dit geeft vaak een eerste herstel van het overzicht. We leggen de focus op hoe de dingen voor jouw aanvoelen, hoe jij ze ervaart. Vanuit jouw 'zijn' bekijken we waar je graag naar toe wilt. Hoe jij je beter zou kunnen voelen. Dit zelfhelende proces ontvouwt zich doorgaans stap voor stap. Regelmatig toetsen we samen af of we op de goede weg zitten. Dit kan aan de hand van je eigen ervaringen. Soms wordt hier ook een vragenlijst bij gebruikt om na te gaan of verandering/beterschap al 'zichtbaar' wordt. Indien nodig sturen we bij. De begeleiding is ontwikkelingsgericht en richt zich op het verbeteren van jouw zelfredzaamheid in het hier en nu.

Indien blijkt dat ondersteuning door psychofarmaca zinvol kan zijn, neem ik contact met je huisarts en/of psychiater. Als blijkt dat er meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is voor de problemen waarmee je worstelt wordt je, met de nodige zorg, verwezen.

Voorbeelden van veelvoorkomende klachten/problemen: 

* laag zelfbeeld 

* stressgerelateerde klachten 

* emotionele klachten 

* sub-assertiviteit 

* depressieve klachten 

* angst

* zingevingsvragen

* BDE


Psychologische ondersteuning bij rouw en verlieservaringen 

Naast het verminderen van klachten kan psychologische begeleiding zich ook richten op het ondersteunen en/of verwerken van ervaringen die je diep geraakt hebben zoals het overlijden van een dierbare, de confrontatie met een ziekteproces, etc. Deze ervaringen hebben  een diepe impact en kunnen je (tijdelijk) ontwrichten. Hierdoor kunnen er 'breuken' ontstaan. Begeleiding kan je helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht en naar een verhouding tot deze breuken. Samen zoeken we m.aw. naar een 'leren leven met de breuken'.