Werkwijze

Psychologische begeleiding

In de eerste plaats is het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt bij een psycholoog. Dat u ervaart dat er een klimaat is waarin u openlijk durft te spreken over wat u bezighoudt, waar u tegen aanloopt of waarin u vast zit. Vertrouwen is de basis van waaruit we samen een analyse maken van uw klachten waarbij we, naast uw klachten, ook uw omstandigheden en persoonskenmerken in beeld proberen te krijgen. Dit geeft vaak een eerste herstel van het overzicht. We leggen de focus op hoe de dingen voor u aanvoelen, hoe u ze ervaart. Vanuit uw 'zijn' bekijken we waar u graag naar toe wilt. Hoe u zich beter zou kunnen voelen. Dit zelfhelende proces ontvouwt zich doorgaans stap voor stap. Regelmatig toetsen we samen af of we op de goede weg zitten. Dit kan aan de hand van uw eigen ervaringen. Soms wordt hier ook een vragenlijst bij gebruikt om na te gaan of verandering/beterschap al 'zichtbaar' wordt. Indien nodig sturen we bij. De begeleiding is ontwikkelingsgericht en richt zich op het verbeteren van uw zelfredzaamheid in het hier en nu.

Indien blijkt dat ondersteuning door psychofarmaca zinvol kan zijn, nemen we contact met uw huisarts en/of psychiater. Als blijkt dat er meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is voor de problemen waar u meer worstelt wordt u, met de nodige zorg, verwezen.

Voorbeelden van veelvoorkomende klachten/problemen: 

* laag zelfbeeld 

* stressgerelateerde klachten 

* emotionele klachten 

* sub-assertiviteit 

* depressieve klachten 


Psychologische ondersteuning bij rouw en verlieservaringen 

Naast het verminderen van klachten kan psychologische begeleiding zich ook richten op het ondersteunen en/of verwerken van ervaringen die u diep geraakt hebben zoals het overlijden van een dierbare, de confrontatie met een ziekteproces, etc. Deze ervaringen hebben  een diepe impact op u en kunnen u (tijdelijk) ontwrichten. Hierdoor kunnen er 'breuken' ontstaan. Begeleiding kan u helpen bij het zoeken naar een nieuw evenwicht en naar een verhouding tot deze breuken. Samen zoeken we m.aw. naar een 'leren leven met de breuken'. De focus ligt op aanvaarding, emotionele verwerking en het leven naar waarden.